99,79 procent prickfria leveranser. 

DHLT får många frågor kring claims-ärenden. Det är ett område som engagerar och väcker känslor. Under två dagar fick vi lära oss mer om transportörens ansvar direkt från experterna. Det är inte många leveranser som blir fel – 0,21% – men icke desto mindre har vi såklart som mål att minska dessa samt att åtgärda dem så snabbt som möjligt. Inom DHLT finns det flera olika processgrupper, varav en behandlar just claims och på det senaste mötet kom man fram till att vi borde ha en informationsdag. Detta mynnade ut i denna utbildning.

Under två dagar lyssnade vi på David Ernekrans och Elin Ernekrans från Länsförsäkringar som pratade om transportöransvar och skadereglering samt DHL Claims genom Juan Baez och Eleonora Myftari, med flera. Dessutom fick vi veta mer om hur Claims Link jobbar med dessa frågor när de företräder ett åkeri. Vi fick också information kring säkerhet från DHL Security och Jan Collander, nordisk säkerhetschef på DHL.

Frågeställningarna som DHL tog med sig från dessa dagar, har de hunnit svara på:
– Åkeriet bör bli kontaktad vid eftersökning av förlorat gods. Om de blir kontaktade flera veckor eller månader efteråt blir det svårt att minnas vad som hände.
Svar: Kundservice på DHL ser över detta.
– Vill ha mejladress för eskalering av ärende.
Svar: Mejladress: sesto.claimssupport@dhl.com
– Är det möjligt att DHL Claims kan få tillgång till namn och nummer till chauffören? Detta registreras i handdatorn.
Svar: Det går att få tillgång till dessa uppgifter, men endast under samma dag det loggas av chauffören.

Även vikten av att ha någon på företaget, eller anlita någon firma eller försäkringsbolag, som jobbar dedikerat med claims, lyftes fram.

Det var mycket givande att vi hade så många engagerade deltagare som bidrog till en levande diskussion under två mycket intressanta och lärorika dagar!

Pia Steen

Pia Steen

Koordinator

Skriv en kommentar