Vår kärnverksamhet

Verksamhetsutveckling

DHLT förenklar samarbetet med DHL genom stabila avtal, förutsägbara ersättningsmodeller och effektiv administration.

Avtal

Som medlem ingår du i vårt förhandlade avtal med DHL. Det ger ditt åkeri styrka, förutsägbarhet och trygghet.

Processforum

Ett 10-tal gånger per år träffar vi nyckelperson inom DHL för att förbättra din effektivitet, kvalité och lönsamhet.

Indexreglerad DMT

Våra medlemmar har en indexreglerad ersättning för drivmedel. Det ger dem en stabil, förutsägbar och långsiktig lönsamhet.

Våra nästa möten

Vi har alltid något på gång!

Nov 11

Styrelsemöte

Mer information
Nov 12

Halvårsmöte Happy Tammsvik

Mer information
Nov 18

Möte mellan DHL Freight PuD och DHLT

Mer information
Nov 18

Möte mellan DHL Freight Claims och DHLT

Mer information
Dec 08

Möte mellan DHL Freight NTBO och DHLT

Mer information
Aug 24

Elmia Lastbil 2022

Mer information