Vår kärnverksamhet

Verksamhetsutveckling

DHLT förenklar samarbetet med DHL genom stabila avtal, förutsägbara ersättningsmodeller och effektiv administration.

Avtal

Som medlem ingår du i vårt förhandlade avtal med DHL. Det ger ditt åkeri styrka, förutsägbarhet och trygghet.

Processforum

Ett 10-tal gånger per år träffar vi nyckelperson inom DHL för att förbättra din effektivitet, kvalité och lönsamhet.

Indexreglerad DMT

Våra medlemmar har en indexreglerad ersättning för drivmedel. Det ger dem en stabil, förutsägbar och långsiktig lönsamhet.

Våra nästa möten

Vi har alltid något på gång!

Sep 02

Processmöte Claims

Mer information
Sep 03

Processmöte PuD

Mer information
Sep 09

Processmöte NTBO

Mer information
Nov 12

Styrelsemöte halvårsmötet 2020

Mer information
Nov 13

Halvårsmöte 2020

Mer information
Nov 26

Processmöte PuD

Mer information