Vår kärnverksamhet

Verksamhetsutveckling

DHLT förenklar samarbetet med DHL genom stabila avtal, förutsägbara ersättningsmodeller och effektiv administration.

Avtal

Som medlem ingår du i vårt förhandlade avtal med DHL. Det ger ditt åkeri styrka, förutsägbarhet och trygghet.

Processforum

Ett 10-tal gånger per år träffar vi nyckelperson inom DHL för att förbättra din effektivitet, kvalité och lönsamhet.

Indexreglerad DMT

Våra medlemmar har en indexreglerad ersättning för drivmedel. Det ger dem en stabil, förutsägbar och långsiktig lönsamhet.

Våra nästa möten

Vi har alltid något på gång!

Apr 23

Processmöte PuD

Mer information
May 05

Processmöte NTBO

Mer information
May 05

Processmöte Claims

Mer information
May 13

Styrelsemöte 2020

Styrelsemöte 13 maj 2020 inför årsmötet.

Mer information
May 14

DHL-dagen 2020

Mer information
May 15

Årsmöte 2020

Mer information