Lär känna oss!

Det är vi som har fått medlemmarnas förtroende att förvalta föreningen.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och att stadgarna efterlevs. De har rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Styrelsen väljs av årsmötet i maj.

Arnt Hjelm

Vice ordförande
070-646 77 37arnt@ibtransport.se

Jörgen Persson

Ordförande
070-654 64 60jorgen@osterlent.se

Henrik Persson

Ledamot
070-643 40 05henrik@hpakeri.se

Tobias Björk

Ledamot
070-323 43 63tobias@bjorksakeri.se

Helén Thorstensson

Ledamot
070-825 05 60fjarrmilen@telia.com

Tomas Carlsson

Suppleant
070-533 50 33tomas.carlsson@aronsakeri.se

Owe Larsson

Suppleant
08-659 01 90 owe.larsson@agestatransport.se
Revisorer

Vi granskar årsredovisningen och lämnar vårt utlåtande till årsmötet.

Lars-Gunnar Nilsson

Revisor
0491-403 333larsgunnar@eblogistik.se

Kirsten Jepsen

Revisor
070-3156835kirsten.jepsen52@gmail.com

Martina Skoglöf

Revisorsuppleant
0733-353232tina@harplingetransport.se
Valberedning

Är du intresserad av att komma med i styrelsen eller i valberedningen? Kontakta oss!

Lars Norén

Ordförande valberedning
070-523 89 11lasse@bsakeri.com

Mårten Pettersson

Valberedning
0733-353201marten@harplingetransport.se

Magnus Alfredsson

VALBEREDNING
0705-889070magnus@alfredssontransport.com

Ordförande har ordet

“Vi har som ändamål att främja DHL Transportörernas gemensamma intressen. Genom att prioritera och utveckla samarbetet med vår största kund DHL, säkrar vi en långsiktig relation.”

Jörgen PerssonOrdförande