Lär känna oss!

Det är vi som har fått medlemmarnas förtroende att förvalta föreningen.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och att stadgarna efterlevs. De har rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Styrelsen väljs av årsmötet i maj.

Jörgen Persson

Ordförande
0706-546460jorgen@osterlent.se

Arnt Hjelm

Vice ordförande
0706-467737arnt@ibtransport.se

Tobias Björk

Ledamot
070-3234363tobias@bjorksakeri.se

Helén Thorstensson

Styrelseledarmot
0708-250560fjarrmilen@telia.com

Tomas Carlsson

Ledamot
070-5335033tomas.carlsson@aronsakeri.se

Henrik Persson

Styrelsesuppleant
070-6434005henrik@hpakeri.se

Owe Larsson

Styrelsesuppleant
070-7524758owe.larsson@budcompaniett.se
Revisorer

Vi granskar årsredovisningen och lämnar vårt utlåtande till årsmötet.

Cecilia Palmaer

Revisor
0709-766802cecilia@sparreholmsakeri.se

Lars-Gunnar Nilsson

Revisor
0491-403333larsgunnar@eblogistik.se
Valberedning

Är du intresserad av att komma med i styrelsen? Kontakta oss!

Liselotte Eriksson Dahl

Valberedning
070-3495511liselotte@evetransport.se

Carl-Erik Löfqvist

Valberedning
070-6607005c.lofqvist@telia.com

Lars Norén

Ordförande valberedning
070-5238911lars@bsakeri.com

Ordförande har ordet

“Vi har som ändamål att främja DHL Transportörernas gemensamma intressen. Genom att prioritera och utveckla samarbetet med vår största kund DHL, säkrar vi en långsiktig relation.”

Jörgen PerssonOrdförande