Partners

(klicka för erbjudande)

Vill du också nå åkeriägare?

Varje år har DHLT två medlemsmöten där åkeriägare och -ledning samlas. Årsmötet är i maj och halvårsmötet i november. Vartannat år (ojämna) har vi en stor leverantörsutställning och de andra åren exklusiva partners.

Det finns även löpande möjlighet att synas i våra digitala kanaler – nyhetsbrev och hemsida.

KONTAKTA OSS