Vårt medlemserbjudande

Vi förenklar ditt samarbetet med DHL. Alla vår medlemmar har tillgång till vårt intensiva utvecklingsarbete med DHL (BAS). Utöver det kan du köpa till kraftfulla IT-system (PLUS) samt anpassad utveckling (KONSULT).

Anlita Resare Åkerikonsult AB
1

Bas

Utveckling med DHL. Vår kärnverksamhet.Läs mer

2

Plus

Abonnera på IT-tjänster. Läs mer

3

Konsult

Anpassat utvecklingsarbete.Läs mer

Bas

Utveckling – vår kärnverksamhet

Vi driver regelbundna processmöte med DHL:s olika avdelning. På arbetar vi tillsammans fram ömsesidiga förbättringar för våra medlemmar, DHL och slutkunderna. Det kan resultera i nya ersättningsmodeller, processeffektiviseringar eller avtalsförändringar.

Läs mer

“DHLTs medlemmar ingår i våra förhandlade avtal med DHL.
Det ger styrka, förutsägbarhet och trygghet.”

- Camilla Lennhammer, affärsutvecklare på DHLT
Plus

Anslut en kraftfull integration

Era olika system producerar varje dag kritisk affärsdata. Våra integrationer hjälper systemen att arbeta bättre tillsammans, samt tillgängliggöra datan för effektiv analys och uppföljning.

Det tillkommer en löpande månadsavgift för de olika integrationerna.

Kontakta oss för mer info

DHLT → SÅ Webbkalkyl

Med SÅ Webbkalkyl skapar du effektiva kalkyler och automatisk uppföljning. Med denna integration flödar DHL:s avräkning automatiskt in varje dag.

DHLT → SA Data

Försäkra dig om att få rätt betalt från DHL med avräkningskontrollen från SA Data. Denna integration ger SA Data daglig och automatiskt tillgång till DHL:s avräkning.

DHLT ⟷ Opter

Anslut denna dubbelriktade integration till Opter. Den låter dig 1) analysera din orderdata med DHLT kraftfulla verktyg samt 2) få in DHL:s avräkning till rätt order.

Mobilast (order) ⟷ DHLT

Motsvarande integration och möjligheter som för kopplingen till Opter, men för Hogia Mobillast.
Bas

Vi hjälper dig med kalkyler

Våra medarbetare har en gedigen kunskap om kostnadsberäkning av åkeriversksamhet, där vi kan bistå med flera olika delar.

  • Analys av logistiken
  • Analys av kostnadsbilden
  • Skapa fordonskalkyler
  • Visualisera lönsamheten runt dina fordon
Så här funkar det

Vad tycker medlemmarna?

“Som medlem i DHL-Transportörerna känner jag mig trygg. De företräder oss i övergripande förhandlingar med DHL och finns alltid tillgängliga för att stötta mig och åkeriet. Gå med du också!”

Henrik PerssonVD på Håkan Perssons Åkeri AB