Konkurrensen hårdnar i de flesta branscher, även inom transportnäringen. Effektivitet och ekonomisk kontroll genom digitalisering och automatisering är inte längre en lyxvara utan en förutsättning för bolagets överlevnad. Därför genomför DHLT just en stor satsning för att hjälpa våra medlemsåkerierna komma igång!

Varje medlemsåkeri som vill jobba vidare med att öka lönsamheten erbjuds en kostnadsfri analys av sin verksamhet. Utförare är Ingemar Resare, känd från Sveriges Åkeriföretag (SÅ). Ingemar driver numera sin egen konsultverksamhet. Han kommer åka ut till och analysera er verksamhet tillsammans med er.

Processens tre olika steg:

 1. Analys av verksamheten
 2. Implementering av resultatet från analysen (för att möjliggöra uppföljning)
 3. Uppföljning via SÅ Webbkalkyl (eller enligt kundens önskemål)

1. Analys av verksamheten

Analysdelen, som är 1:a steget av 3, tar en dag att genomföra och bekostas av DHLT (värde 6 000 kr). Därefter väljer du själv om ni vill investera i en långsiktigt bra lösning genom att fortsätta med steg 2 och 3. Målet med arbetet är att du ska veta hur fordonen presterar ekonomiskt kort efter att transporten är utförd.

Prissättningen på Steg 2 (Implementering) och 3 (Uppföljning) är fasta priser beroende på storlek av verksamhet. Med andra ord vet du, innan ni fattar beslut om att gå vidare, vad det kommer att kosta.

2. Implementering

I steg 2 handlar det om att göra verkstad och implementera det som framkom i analysen.

Följande saker jobbar vi bland annat igenom:

 • Upprättande och genomgång av alla kalkyler i åkeriet för både fordon och personal
 • Strukturera upp data och göra alla digitala kopplingar
 • Relevansgranska data som kommer in och säkerställa att det stämmer
 • Kartlägga Overhead
 • Importera intäkter
 • Importera arbetstider
 • Importera km på fordon
 • Göra alla erforderliga inställningar på varje fordon
 • Göra klart för att kunna göra Uppföljningar
 • Utbildning i hur åkeriet ska hantera verktyget

3. Uppföljning

För att möjliggöra Uppföljning så nyttjar vi digitalisering där bland annat information hämtas automatiskt från Scania, Volvo, TransPA m.fl. för att göra processen effektiv och enkel.
Vi lutar oss också mot SÅ Webbkalkyl som har tekniskt stöd för att göra uppföljningen effektiv.

I vissa fall behöver man anpassa Uppföljningen till att göras i Excel för att underlätta arbetet, allt anpassas efter kundens behov.

Den data man behöver i Uppföljningen och som hämtas in digitalt är:

 • intäkter
 • arbetstid
 • hur lång sträcka fordonen har rullat

Den insamlade datan matchas mot kalkyler för att se resultaten på fordonen.

Kontakt DHLT eller Ingemar Resare (ingemar@resare.nu, 0735-737469) på Resare Åkerikonsult AB för att få mer information och boka en Analys.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar