Processgrupper

Processmötena är DHLs & DHLTs gemensamma forum för ständiga förbättringar.

Processgrupp NTBO

Jörgen Persson

DHLT
070-654 64 60jorgen@osterlent.se

Micael Thorstensson

Fjärrmilen
0500-45 00 50 fmbok@telia.com

Tomas Carlsson

Suppleant
070-533 50 33tomas.carlsson@aronsakeri.se

Stefan Jansson

DHL Freight
019-764 25 07 stefan.jansson@dhl.com

Jonas Löthstam

DHL Freight
019-764 25 68 jonas.lothstam@dhl.com

Johan Fägerstad

DHL Freight
johan.fagerstad@dhl.com
Processgrupp PUD

Samuel Strandell

Ågesta Transport
08-562 322 26samuel.strandell@agestatransport.se

Tobias Björk

Ledamot
070-323 43 63tobias@bjorksakeri.se

Henrik Persson

Ledamot
070-643 40 05henrik@hpakeri.se

Owe Larsson

Budcompaniett
08-659 01 90 owe.larsson@budcompaniett.se

Adam Hellström

DHL Freight
adam.hellstrom@dhl.com

Christer Frid

DHL Freight
08-543 454 77 c.frid@dhl.com