Processgrupp NTBO

Ingemar Resare

DHLT
08 - 80 29 54ingemar.resare@dhlt.se

Frans Beckman

DHLT
frans.beckman@dhlt.se

Henrik Persson

Ledamot
070-643 40 05henrik@hpakeri.se

Camilla Lennhammer

DHLT
08 - 802952camilla@dhlt.se

Stefan Jansson

DHL Freight
019-764 25 07 stefan.jansson@dhl.com

Jonas Löthstam

DHL Freight
019-764 25 68 jonas.lothstam@dhl.com
Processgrupp PUD

Ingemar Resare

DHLT
08 - 80 29 54ingemar.resare@dhlt.se

Frans Beckman

DHLT
frans.beckman@dhlt.se

Arnt Hjelm

Ordförande
070-646 77 37arnt@ibtransport.se

Tobias Björk

Vice Ordförande
070-323 43 63tobias@bjorksakeri.se

Camilla Lennhammer

DHLT
08 - 802952camilla@dhlt.se

Adam Hellström

DHL Freight
adam.hellstrom@dhl.com

Christer Frid

DHL Freight
08-543 454 77 c.frid@dhl.com
Processgrupp Claims

Eleonora Myftari

DHL Claims
08 – 502 420 10sesto.claimssupport@dhl.com

Hans Biasi

DHL Claims
08 – 502 420 10sesto.claimssupport@dhl.com

Cecilia Lans

DHL Claims
08 – 502 420 10sesto.claimssupport@dhl.com

Han Ling Chen

DHL Claims
08 – 502 420 10sesto.claimssupport@dhl.com

Anna Johansson

DHL Claims
08 – 502 420 10sesto.claimssupport@dhl.com

Camilla Lennhammer

DHLT
08 - 802952camilla@dhlt.se

Processgrupper

Processmötena är DHLs & DHLTs gemensamma forum för ständiga förbättringar.