DHL Transportörernas Förening

Vi företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomisk ersättning.

 

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

 

System

DHLT utvecklar IT-verktyg som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

 

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

“Vårt uppdrag är att skapa högsta möjliga värde för medlemsåkerierna utifrån beslutad budget och strategi.”

- Jon Shubeli, VD på DHLT

År 1953

Grundades DHLT

Organisationens långa historia borgar för vår kontinuitet och styrka.

93 st

Medlemsåkerier

Varje dag stöttar och företräder vi fristående DHL-åkerier.

2 526 mkr

i omsättning för DHL

DHLT företräder åkerier med en stor gemensam omsättning.

Vad tycker medlemmarna?

“Som medlem i DHL Transportörernas förening känner jag mig trygg. De företräder oss i övergripande förhandlingar med DHL och finns alltid tillgängliga för att stötta mig och åkeriet. Gå med du också!”

Henrik PerssonVD på Håkan Perssons Åkeri AB

Kunskap

DHLT företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomiska ersättningar.

Vårt kansli strukturerar, förvaltar och tillgängliggör kunskap för medlemsåkerier.

Intern kunskapsbank

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

Tillsammans med DHL driver vi gemensamma processforum och aktivitetsbaserad målstyrning.

Processforum med DHL

System

DHLT utvecklar IT-verktyg som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

Vår IT-kompetens är en tillgång för åkerierna.

Våra IT-verktyg
May 09

Styrelsemöte

Obligatoriskt styrelsemöte inför årsmötet.

Mer information
May 10

Årsmöte

Sedvanligt årsmöte med spännande aktiviteter och utställningar.

Mer information

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

Medlemsåkarierna är våra ägare och de har stora möjligheter att påverka vårt arbete.

Läs mer
Håll dig uppdaterad

Läs relevant information för dig som DHLT-åkeri.

Nyheter
april 5, 2019

Jämför avräkning med kalkyl

Nu kan du automatiskt stämma av hur väl avräkningen följer uppsatt kalkyl. Ange bara din årskalkyl samt hur mycket som faktureras utanför avräkning - resten sköter verktyget. Årskalkylen fördelas automatiskt…
Läs mer
Uncategorized
mars 29, 2019

Transportöransvar och skadereglering, utbildning 12-13 mars

99,79 procent prickfria leveranser.  DHLT får många frågor kring claims-ärenden. Det är ett område som engagerar och väcker känslor. Under två dagar fick vi lära oss mer om transportörens ansvar…
Läs mer
Uncategorized
januari 17, 2019

Marknadskampanj för rekrytering

DHLT och DHL har enats om en gemensam marknadsföringskampanj. Syftet är att stödja medlemsåkerierna med sin rekrytering av chaufförer.  En kraftfull portal för nationell rekrytering av chaufförer har utvecklats av…
Läs mer

Vi uppskattar alltid att höra ifrån dig.
Tveka inte över att kontakta oss!

Kontakta oss