DHL Transportörernas Förening

Vi företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomisk ersättning.

 

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

 

System

DHLT utvecklar IT-verktyg som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

 

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

“Vårt uppdrag är att skapa högsta möjliga värde för medlemsåkerierna utifrån beslutad budget och strategi.”

- Jon Shubeli, VD på DHLT

År 1953

Grundades DHLT

Organisationens långa historia borgar för vår kontinuitet och styrka.

93 st

Medlemsåkerier

Varje dag stöttar och företräder vi fristående DHL-åkerier.

2 526 mkr

i omsättning för DHL

DHLT företräder åkerier med en stor gemensam omsättning.

Vad tycker medlemmarna?

“Som medlem i DHL Transportörernas förening känner jag mig trygg. De företräder oss i övergripande förhandlingar med DHL och finns alltid tillgängliga för att stötta mig och åkeriet. Gå med du också!”

Henrik PerssonVD på Håkan Perssons Åkeri AB

Kunskap

DHLT företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomiska ersättningar.

Vårt kansli strukturerar, förvaltar och tillgängliggör kunskap för medlemsåkerier.

Intern kunskapsbank

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

Tillsammans med DHL driver vi gemensamma processforum och aktivitetsbaserad målstyrning.

Processforum med DHL

System

DHLT utvecklar IT-system som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

Vår IT-kompetens är en tillgång för åkerierna.

Våra system
Nov 27

Processmöte Claims

Uppföljning från föregående möte i September. Min agenda på detta möte är att få till ett bättre...

Mer information
Mar 19

Styrelsemöte

Ordinarie styrelsemöte enligt stadgarna. Föreningens revisorer samt yrkesrevisorn från BDO deltar för att granska årsbokslutet 2018.

Mer information

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

Medlemsåkarierna är våra ägare och de har stora möjligheter att påverka vårt arbete.

Läs mer
Håll dig uppdaterad

Läs relevant information för dig som DHLT-åkeri.

Verksamhetsutveckling
oktober 16, 2018

Effektivare rättelser

Igår besökte jag DHL Support Center i Karlstad. Syftet var att tillsammans förbättra processerna kring  rättelser. Maria Andersson, chefen för avdelningen, och Adam Hellström, chef för PUD-trafiken, tog emot och…
Läs mer
Nyheter
oktober 10, 2018

– Jag är nya koordinatorn

Efter tjugo utvecklande år på DHL, som startade på ASG i Malmö 1998, kände jag att det var dags att anta nya utmaningar. När möjligheten öppnade sig för mig att…
Läs mer
Personal
mars 11, 2018

Ledig tjänst: Driven analytiker med teknisk kompetens

Arbetsbeskrivning Du kommer vara en nyckelperson i arbetet med att skapa en modern och lärande organisation. Transportbranschen genomgår stora förändringar och du kommer i den här rollen få möjligheter att…
Läs mer

Vi uppskattar alltid att höra ifrån dig.
Tveka inte över att kontakta oss!

Kontakta oss