DHL Transportörernas Förening

Vi företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomisk ersättning.

 

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

 

System

DHLT utvecklar IT-verktyg som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

 

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

“Vårt uppdrag är att skapa högsta möjliga värde för medlemsåkerierna utifrån beslutad budget och strategi.”

- Jon Shubeli, VD på DHLT

År 1953

Grundades DHLT

Organisationens långa historia borgar för vår kontinuitet och styrka.

93 st

Medlemsåkerier

Varje dag stöttar och företräder vi fristående DHL-åkerier.

2 526 mkr

i omsättning för DHL

DHLT företräder åkerier med en stor gemensam omsättning.

Vad tycker medlemmarna?

“Som medlem i DHL Transportörernas förening känner jag mig trygg. De företräder oss i övergripande förhandlingar med DHL och finns alltid tillgängliga för att stötta mig och åkeriet. Gå med du också!”

Henrik PerssonVD på Håkan Perssons Åkeri AB

Kunskap

DHLT företräder fristående åkerier i övergripande förhandlingar med DHL. Vi utvecklar och bevakar ingångna avtal och ekonomiska ersättningar.

Vårt kansli strukturerar, förvaltar och tillgängliggör kunskap för medlemsåkerier.

Intern kunskapsbank

Utveckling

DHLT arbetar värdeskapande, processbaserat och datadrivet för att öka kvalité, effektivitet och lönsamhet för medlemsåkerier, DHL och slutkund.

Tillsammans med DHL driver vi gemensamma processforum och aktivitetsbaserad målstyrning.

Processforum med DHL

System

DHLT utvecklar IT-system som förbättrar styrning och kvalitetskontroll för medlemsåkerier och andra.

Vår IT-kompetens är en tillgång för åkerierna.

Våra system
Mar 20

X-tra Ledningsmöte

Mellan DHLs ledning och DHLTs styrelse, främst inriktat på konkurrensklausulen i transportörsavtalet.

Mer information
Mar 21

Styrelsemöte

Ordinarie styrelsemöte enligt stadgarna. Föreningens revisorer samt yrkesrevisorn från BDO deltar för att granska årsbokslutet 2018.

Mer information

Relation

Med kontinuerliga medlemsmöten, processforum och informationsutskick utvecklar DHLT relationerna mellan medlemmarna samt med DHL.

Medlemsåkarierna är våra ägare och de har stora möjligheter att påverka vårt arbete.

Läs mer
Håll dig uppdaterad

Läs relevant information för dig som DHLT-åkeri.

Uncategorized
januari 17, 2019

Marknadskampanj för rekrytering

DHLT och DHL har enats om en gemensam marknadsföringskampanj. Syftet är att stödja medlemsåkerierna med sin rekrytering av chaufförer.  En kraftfull portal för nationell rekrytering av chaufförer har utvecklats av…
Läs mer
Verksamhetsutveckling
november 28, 2018

Processmöte med Claims (201811)

Syftet med våra Processmöten med DHL Claims är att gemensamt utveckla processer och informationsspridning inom ramen för avtalet i syfte att förbättra arbetet och kvalitén för DHL, Transportörerna och vår gemensamma…
Läs mer
Verksamhetsutveckling
oktober 16, 2018

Effektivare rättelser

Igår besökte jag DHL Support Center i Karlstad. Syftet var att tillsammans förbättra processerna kring  rättelser. Maria Andersson, chefen för avdelningen, och Adam Hellström, chef för PUD-trafiken, tog emot och…
Läs mer

Vi uppskattar alltid att höra ifrån dig.
Tveka inte över att kontakta oss!

Kontakta oss