DHL informerar

När DHL Freights utrikesverksamhet använder Inrikes TBO/NTBO som ”leverantör” till delar av transportkedjan fanns tidigare en avräkning mellan enheterna som utförs genom utställande av faktiska fakturor. Detta har sin grund i att Utrikes och Inrikes tidigare var olika bolag, men sedan harmonisering av enheterna gjorts har avräkningsmetoden setts över.

För utrikesverksamheten har tidigare internt en avsättning gjorts för inrikestransporterna på sändningsnivå, dessa har inte varit korrekta och ingår dessutom i en komplex setup. Detta medfördes att transparensen var låg i kund/sändningsanalyser för utrikesverksamheten.

Förändring från 2019-04-01

Dessa nya ”800”-produkter kommer i nuvarande TWEB redovisas som ”okänd” produkt i rapporterna. DHL bygger ny version av TWEB som är i slutfas av tester och planeras för lansering för transportörer i Q2 2019. I nya TWEB specificeras dessa nya produkter med korrekt produktnamn.

DHL Freight

DHL Freight

Skriv en kommentar