Alla medlemsåkerier hos DHLT har tillgång till ett kostnadsfritt datacenter. I det ingår alltid åkeriets dagsfärska avräkning från DHL, samt tillgång till annan data som DMT, Service Point-stopp, terminaler och mycket annat. Men Jonas Stark på Börje Svensson Åkeri hade högre ambitioner.

Jonas Stark är delägare i åkeriet och vill kunna följa bolagets ekonomiska utvecklingen. Eftersom det kan hända mycket på kort tid vill han alltid kunna se de senaste siffrorna. Vidare ville han slippa återkommande manuell administration med textfiler.

Frågorna som han ville ha löpande svar på:

  • Vilka är våra största kunder den senaste månaden? Hur stor andel av helheten står respektive för?
  • Hur är intäkterna fördelade mellan DHL och andra kunder samt mellan åkeriet olika kontor?
  • Hur många ordar och hur stora belopp är ännu inte fakturerade – per kontor?

DHLT hjälpte honom med följande lösning:

  1. Alla ordar från Mobilast hämtas automatiskt in i åkeriets datacenter hos DHLT.
  2. Anpassade algoritmer togs fram som besvarar frågorna ovan.
  3. En dashboard togs fram som visuellt visar svaret på frågorna.

”Jag är mycket nöjd med den automatiska och dagsfärska insynen vi numera har. DHLT drev projektet och var lyhörda för våra unika behov.” – Jonas Stark

Alla licenser ingår redan i medlemsavgiften. Den unika anpassningen kunde erbjudas på konsultbasis som en DHLT Plustjänst. Kontakta DHLT för dialog kring hur vi kan hjälpa ert åkeri bli mer datadrivna.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar