Våra nästa möten

Vi har alltid något på gång!

May 09

Styrelsemöte

Obligatoriskt styrelsemöte inför årsmötet.

Mer information
May 10

Årsmöte

Sedvanligt årsmöte med spännande aktiviteter och utställningar.

Mer information
Jul 22

Kansliet sommarstängt

Mer information
Nov 14

Styrelsemöte

Obligatoriskt styrelsemöte inför halvårsmötet hanterar sedvanliga frågor samt lägger en sista hand på budgeten 2019.

Mer information
Nov 15

Halvårsmöte

Halvårsmöte med agenda enligt stadgarna. Budget 2019 beslutas och matnyttig information delges.

Mer information
Vår kärnverksamhet

Relation med DHL

DHLT arbetar för ett stabilt och långsiktigt samarbete med DHL.
Vår gemensamma strävan är att göra transportörerna mer konkurrenskraftiga genom att höja deras kvalité och minska deras kostnader.

1

Ledningsmöte

2 ggr/år. Dela information och eskalera frågor från processmötena.
Deltagare: DHLs ledning. DHLTs styrelse & VD.

2

Processmöte TBO + NTBO

4+4 ggr/år. Dela information och arbeta med ständiga förbättringar. Separat forum för Linahaul.
Deltagare: De DHLs ledning utser. DHLTs arbetsgrupper i styrelsen & VD.

3

Referensgrupper TBO + NTBO

Tillfrågas vid behov. Kan även lyfta frågor till processmöten samt ingå i arbetsgrupper.
Deltagare: Utvalda företagsledare från medlemsåkerier.

Relationer mellan åkerierna

I maj och november bjuder DHLT in sina medlemsåkerier till års- och halvårsmöte. Förutom sedvanlig formalia bjuds det på spännande föreläsningar, utställning och trevlig samvaro med underhållning och god mat. Passa även på att träffa dina kära kollegor i branschen.

Vill du också bli en del av gemenskapen
och bli en starkare part med DHL?