DHLT ska inom lagens och etikens ramar företräda och skapa värde för våra medlemsåkerier. Vad innebär detta för vår roll vid specifika upphandlingar och förhandlingar med DHL?

I DHLs affärsmodell anlitas fristående åkerier på en öppen marknad. Syftet är att skapa flexibilitet och kostnadseffektivitet genom fri konkurrens. Det åkeri som kan skapa bäst kvalité till lägsta pris ska vid varje ny upphandling få uppdraget. Det ligger dock utanför DHLTs juridiska utrymme att involvera sig i en sådan specifik upphandling gällande ersättningsnivåer.

DHLTs roll är alltjämt att företräda och skapa värde för våra medlemsåkerier, så även vid upphandling och förhandlingar. Vi kommer därför fokusera på följande områden:

1. Säkerställa konkurrens på lika villkor

DHL kräver med hänvisning till sina “Code of Conduct” att åkerier ska erbjuda sina medarbetare “kollektivavtalsliknande villkor”. DHLT kommer i förekommande fall bevaka att DHL följer upp det kravet i sina upphandlingar.

2. Juridiskt rådgivning

Det är mycket att tänka på vid förhandling. Samarbetsavtal, transportörsavtal, uppdragsavtal och därtill otaliga särskilda villkor, överenskommelser och annat som kan vara svårt att ha koll på. Under 2018 kommer vi att rekrytera en person som kommer arbeta med detta på heltid för att bistå våra medlemmar.

3. Kostnadskontroll och ersättningsberäkning

Under 2018 kommer vi ta fram metod och verktyg för att hjälpa medlemsåkerierna att få bättre kontroll på kostnader och intäkter. Dels för att bli mer konkurrenskraftiga och dels för att underlätta vid beräkning av erforderlig ersättning.

4. Ersättningsuppföljning (avräkningskontroll)

Vi kommer utveckla processer och system för att löpande kvalitetssäkra att rätt ersättning betalas ut till medlemsåkerierna enligt gällande avtal.

5. Rutiner vid upphandling

Vidare kommer vi arbeta för att DHL tar hänsyn till hela trafiknätet i sina rutiner vid upphandling. Ett exempel på det är synergierna mellan Parti- och Linehaultrafiken.

Är det något annat du önskar att vi fokuserar på? Meddela oss gärna.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig