Frågan har omkommit huruvida det ska vara viktavgift på utrikestransporter. Efter en del efterforskning har jag kommit fram till följande:

  • Ingen viktavgift ska dras för utrikestransporter.
  • Undantaget är då transportören har begärt hämtning (HKOD=B).
  • Samtliga sändningar ska registreras på kundnummer 111054.
  • Rätt hämtningskod ska vara ”inhämtning” (HKOD=I).
  • I det fall hämtningskod blivit ”direkthämtad” (HKOD=D) har transportören troligtvis inte följt rutinerna på terminalen och skannat rätt följesedel.
Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig