Denna text ingår i föreningens verksamhetsberättelse för 2018 som förmedlats i samband med årsmötet 2019 den 10 maj.

Ännu ett händelserikt år i DHLT:s anrika historia har passerat. För mig var det första budgetåret som nytillträdd VD. Mina organisatoriska förändringar har varit lika omfattande som nödvändiga.

Alla stora förändringar skapar en tillfällig oro, och där har min omläggning av föreningen inte varit ett undantag. Det är dock avgörande för framgången att arbetet är fortsatt uthålligt över tid.

Många medlemmar förknippar DHLT med dess historiska personal. Några besitter en välförtjänt kultstatus och deras livslånga erfarenhet har i årtionden varit en ovärderlig tillgång för medlemmarna.
Men det finns en uppenbar risk med att bygga en organisation på enskilda individer. Lägger man till att verksamheten varje år förbrukat 2-3 miljoner över sina intäkter blir den nutida utmaningen uppenbar.

Om föreningen ska bestå över tid bör den alltså bli mindre personberoende och kosta mindre. Kunskap behöver gå från person till organisation. Varje kostnad behöver ifrågasättas och nya intäkter ständigt sökas. Servicen till medlemmarna behöver utöver personligt biträde kombineras med hjälp-till-självhjälp. Återkommande aktiviteter behöver automatiseras samt kunskap struktureras och tillgängliggöras. Samarbetet med DHL behöver vara ömsesidigt och strukturerat.

Detta har varit mitt organisatoriska fokus under 2018. Ekonomiska resultatet har förbättrats med miljonbelopp. Kunskap från tidigare medarbetare har dokumenterats och strukturerats. Administrationen har kraftigt effektiviserats. Den tidigare administratörens arbetsuppgifter är bortrationaliserade och ekonomiska redovisningen effektiviserad till en fjärdedel av kostnaden. System som stärker kansliets möjlighet att ge effektiv service åt medlemmarna samt ge åkerien förbättrad kontroll, styrning och förhandlingsposition utvecklas löpande. De senaste presenteras på årsmötet 2019.

Strategiska samarbeten har ingåtts för att stärka och bredda ett begränsat kansli. Konsulter från tre världsdelar hjälper oss med digitaliseringen. En utbildning i transportöransvar anordnades tillsammans med Länsförsäkringar och DHL Claims. Samarbetsavtal med ClaimsLink ger kansliet tillgång till experter i reklamationsärenden. Morgondagens kalkylmetoder utvecklas i nära samarbete med Sveriges Åkeriföretag (SÅ).

Om föreningen ska bli framgångsrik i framtiden, är uthållighet i det påbörjade arbetet avgörande. Vägen till framtiden leder inte mot det förgångna. Jag ber om fortsatt förståelse för att förändringar och modernisering kräver nya synsätt, men också om en nyfikenhet på vad det nya kan erbjuda. Tveka aldrig över att kontakta kansliet om ni behöver hjälp med något, eller mig personligen med frågor om DHLT:s verksamhet.

Både organisationer och livet är i ständig förändring. Efter årsmötet är jag föräldraledig på halvtid. Kansliet har förstärkts med nya koordinatorn Pia Steen. Delar av styrelsen kommer stärka upp i processforumen med DHL.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar