Magnus Kagg var VD för DHL Transportörernas Förening fram till 2017. Nu arbetar han för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Magnus vill genom denna intervju hälsa till alla medlemsåkerier samt förmedla följande budskap.

Stärkt ditt varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare genom att anta ”transportutmaningen”. – Magnus Kagg

Enligt en undersökning av Hagainitiativet bland 300 företag anser mer än 85% att ett aktivt klimatarbete stärkte deras varumärke och kundlojalitet. För företagen inom transportbranschen var siffran högst med drygt 90%. Vidare ansåg över 70% av de tillfrågade att ett aktivt klimatarbete gjorde företagen attraktivare som arbetsgivare – vilket kanske kan vara något i dessa tider av chaufförsbrist. [Källa]

– Genom att delta i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kan ni visa ert ledarskap i denna fråga, säger Magnus.

I dagsläget har över 200 aktörer antagit transportutmaningen, bland andra DHL, som satt målet att senast år 2030 endast utföra och köpa in fossilfria inrikestransporter. DHL har visat starkt ledarskap frågan och ska dessutom globalt vara helt Fossilfria år 2045. Även andra logistikjättar som AP Möller Maersk har satt globalt mål att bli fossilfritt till 2050.

– Att som underleverantör anta transportutmaningen skulle kunna vara ett proaktivt sätt att agera gentemot DHL och andra kunder. Om det dessutom kan göra er attraktivare som arbetsgivare gentemot chaufförer så kan det väl vara välkommet, säger Magnus.

Att anta transportutmaningen innebär viljeyttring och en målsättning. Man väljer själv ett målår mellan nu och 2030 då man siktar på att bli fossilfri. Det är ett ställningstagande och är under förutsättning att fossilfria drivmedel finns tillgängliga. De drivmedel som idag klarar definitionen om minst 70% utsläppsreduktion jämfört med fossila alternativ är: el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

-Det finns lösningar idag och nya utvecklas hela tiden. Hur många visste vad HVO var för elva år sedan. Ert ställningstagande tillsammans med de 200 aktörer som redan antagit transportutmaningen kan bidra med att driva på utvecklingen och möjliggöra efterfrågan på mer förnybart drivmedel, nya typer av drivlinor och fossilfria transporter. Slutligen är det ett sätt att stärka er kundlojalitet och attraktionskraft som arbetsgivare, säger Magnus.

Läs mer och anmäl ditt företag,
eller kontakta Magnus på 0768 – 807 807, magnus@magnuskagg.com.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar