Under slutet av förra året och i början av detta år har det skrivits två artiklar i tidningen Proffs gällande Alguns Åkeri och deras överträdelser av kör- och vilotider. Min reflektion kring detta är att transportörerna för 2-3 år sedan hade en diskussion med DHL om linehauldragningar. Då Alguns åkeri fick dessa uppdrag medförde det att ett antal DHLT-medlemmar tappade uppdrag.

Transportörerna var givetvis förvånade över att Alguns kunde gå in och ta över dessa uppdrag. De antog att Alguns har offererat ett lägre pris men enligt DHL har Alguns inte ett lägre pris än någon annan. Då måste man ställa sig frågan varför DHL valde att byta transportör eller är det så att överträdelser av kör- och vilotider har varit ett sätt att konkurrera?

Jag har haft ett samtal med DHL om den uppkomna situationen och vi är överens om att Alguns beteende inte är något som vare sig DHL eller DHLT står bakom. DHL kommer mycket nogsamt att följa polisens och Transportstyrelsens utredning i ärendena. DHL har också en pågående dialog med Alguns för att se vilka åtgärder Alguns behöver göra för att komma till rätta med de problem företaget har gällande regelverket för kör- och vilotider. Enligt min bedömning har Alguns ett digert arbete framför sig för att återupprätta förtroendet.

I skrivande stund har DHL inte några ambitioner att avbryta samarbetet med Alguns dock har de sedan tidigare beslutat att minska på volymerna som Alguns transporterar.

Personligen är det min uppfattning att när så flagranta felaktigheter uppdagas spiller det över på alla inom branschen. Visst gör vi alla fel ibland, dock är de felaktigheter som vi pratar om här betydligt utöver det vanliga. Mitt förslag till DHL är att avbryta samarbetet med Alguns för att slippa förknippas med leverantörer med bristande regelefterlevnad.

Jörgen Persson
Styrelseordförande
DHLT

Jörgen Persson

Jörgen Persson

Skriv en kommentar