Den hårdnande konkurrensen i lastbilsbranschen måste mötas med ännu bättre kvalité och effektivitet. Men konkurrensen ska ske på lika villkor.

Något av det mest inspirerande i mitt jobb är att lära känna engagerade företagsledare. Inte sällan har deras åkerier drivits i generationer. Deras långa kunskap och djupgående kultur är en stor tillgång för dom, deras verksamhet och kunder. Men det skapar samtidigt en ökad risk för att man fortsätter köra i samma hjulspår, trots att vägen viker av och världen förändras.

I den globala ekonomin blir konkurrensen allt hårdare. Då räcker det inte med att “göra sitt jobb” för att förbli relevant på den öppna marknaden. Det krävs ständig förnyelse och effektivisering för att kunna erbjuda ännu bättre kvalitét till ännu lite lägre kostnad. Annars kommer man bli bortvald av kunderna till fördel för de som klarar den utmaningen bättre. Det är med bakgrund av detta som vi på DHLT tagit fram vår nya strategi:

“Stödja medlemmar med kompetens, system och relationsbyggande i syfte att förbättra deras kvalitet, lönsamhet och samarbete med DHL.”

DHLT har inga möjligheter eller ambitioner att begränsa den fria konkurrensen i transportbranschen. Istället ska vi arbeta tillsammans med våra medlemmar för att stärka deras konkurrenskraft genom att öka deras kvalitét och effektivitet. Vi ska även säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor.

Flertalet organisatoriska förändringar har genomförts på DHLTs kansli för att implementera den nya strategin. Fokus läggs på mätbara och värdeskapande aktiviteter. De tidigare referensmötena med DHL har ersatts av processmöten där vi tillsammans kommer fokusera på effektivitet och kvalitét. Givetvis kommer vi ständigt ha våra medlemmars intressen i fokus i detta arbete.

Hur låter detta för dig som medlem? Återkoppla gärna till jon@35.204.171.25.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig