Nu kan du automatiskt stämma av hur väl avräkningen följer uppsatt kalkyl.

Ange bara din årskalkyl samt hur mycket som faktureras utanför avräkning – resten sköter verktyget. Årskalkylen fördelas automatiskt per månad enligt det index som DHL själva använder. Det finns en vy för månad och en för år. Filtrera på år, transportörnummer och linje.

Verktyget kommer lanseras på årsmötet den 10 maj 2019, men den som vill testköra redan nu kan höra av sig. Detta är en del i en större satsning att ge dig som medlemsåkeri mer kontroll över din verksamhet. Nationella utbildningar kommer erbjudas i samtliga system för att hjälpa dig att komma igång.

På sikt kommer årsbudget och fakturerat kunna läggas in i verktyget direkt, men tills vidare läggs det in av oss på kansliet. Skicka en Excel-fil med följande kolumner till kansli@dhlt.se:

  • Organisationsnummer
  • Transportörnummer
  • År
  • Linje
  • Årskalkyl (tkr)
  • Fakturerar (tkr)

Uppgifter från avräkningen hämtas och fördelas automatiskt.

Ps. Som testpilot har du stora möjligheter att påverka vidareutvecklingen.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar