Igår träffade jag DHL Claims på Västberga med deras chef Juan Baez i spetsen. Syfte var att förbättra processer och kvalitén för både DHL och åkerierna. 

Jag presenterade de utmaningar som vi observerat utifrån åkeriernas synvinkel:

 • Osäker delgivning och möjlighet till talan vid transportöransvar.
  Åkerier har i vissa fall sett avdrag på avräkningen utan att ha fått möjlighet till påverkan eller att hämta det skadade godset. Orsak till detta tycks vara att meddelandet från Claims, där denna möjlighet ges, av någon anledning inte nått dom.
 • I det fall åkeriet konstaterats ansvariga vill man i många fall ha möjlighet att hämta godset, vilket inte alltid har givits möjlighet.

DHL Claims presenterade utmaningar de såg kunde förbättras:

 • Chauffören ska aldrig hindra mottagaren att anmärka avvikelser (t.ex. skada) på fraktsedeln eller handdatorn.
 • Chauffören ska aldrig hänvisa till tidigare noteringar i transportkedjan (t ex terminalen).
 • Chauffören ska aldrig ta med kollin som saknar fraktsedel eller adresslapp.

Vi enades om följande förändringar:

 1. DHL-T ska hjälpa till att sprida informationen som DHL påpekat ovan.
 2. Delgivningen till åkerierna om ansvar för skada ska på prov genomföras med en lånad rutin från rättsväsendet, så kallad “förenklad delgivning”. Det innebär att två likadana brev skickas ut med en dag fördröjning. Efter det anses åkeriet blivit delgivet.
  I det fall åkeriet önskar delgivningen genom e-post kommer detta överens med DHL.
 3. Åkeriet ska i det fall man önskar hämta godset vid 100%-ig ersättning meddela detta i sitt svar på delgviningen. Om godset inte finns på plats inom rimlig tid efter överenskommelse, ska avdrag göras på upp till 30% på åkeriets skadeansvar – om inte godset uppenbarligen saknar värde.

 

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig