Igår besökte jag DHL Support Center i Karlstad. Syftet var att tillsammans förbättra processerna kring  rättelser.

Maria Andersson, chefen för avdelningen, och Adam Hellström, chef för PUD-trafiken, tog emot och visade mig runt i terminalen innan mötet. Därefter dök vi ner i utmaningarna som DHL och åkerierna upplever.

De vanligaste fel som åkerierna själva gör och som orsakar att sändningar saknas på avräkningen är:

Missad UTL- och LEV-skanning. Då blir sändningen inte korrekt listad och kommer därför inte med på avräkningen.
Fakturerad extrabil. Om sändningen levererats med en fakturerad extrabil kommer den inte med på avräkningen. Det händer dock att åkerier anmäler dessa för rättelser så som saknade i avräkningen.

Här är grabbarna som hanterar inkomna rättelser. Från vänster: Mohamud Ahmed Noor, Razmus Morén och Björn Larsson.

 

Vi diskuterade även handläggningstiden för rättelser. Maria menade att en rättelse normalt kommer med på nästföljande månadsavräkning. Just nu har de dock ovanligt många rättelser och ligger därför efter. Maria ber åkerierna att skicka in sina rättelserna löpande och så snart som möjligt.

Jag presenterade DHLTs nya avräkningssystem och fick hjälp att ytterligare kvalitetssäkra resultatet.

Vad tycker du kan förbättras kring avräkning och rättelser? Hör av dig och berätta.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Skriv en kommentar