Behöver ert åkeri en unik IT-lösning? Kanske kan DHLT leverera den.

Som medlem har du på ”Mina sidor” tillgång till kraftfulla IT-verktyg som förenklar samarbetet med DHL. De ger en ökad kontroll, lönsamhet och kvalité. IT-verktygen utvecklas löpande utifrån kollektivets behov.

Men varje åkeri är unikt och därmed ibland deras behov av tekniska lösningar. Därför erbjuder DHLT nu både medlemmar och ännu ej medlemmar möjligheten att specialbeställa unika lösningar. Vi kallar detta för Plustjänster.

Först ut att nyttja möjligheten var medlemsåkeriet EB Logistik i Oskarshamn.

Deras behov

  • Möjligheten att följa upp sin avräkning utifrån specificerade kostnadsställe.
  • I detalj kunna definiera vilka linjer som skulle ingå i vilket kostnadsställe samt kunna filtrera och fördela utifrån trafiktyp och andel i procent.

Lösning

  • De har idag tillgång till en specialbyggt verktyg på webben.
  • I en tabell kan de när de vill definiera sina kostnadsställe enligt ovan.
  • Med en knapptryckning kan de hämta senaste avräkning för den period de väljer.
  • Resultatet visas både i tabellform och grafiskt.
  • Verktyget är dynamiskt och kan enkelt ständigt förbättras utifrån deras förändrade behov och önskemål.

Verktyget

DHLT besitter god kompetens på kansliet. Vi har även en väl dokumenterad kunskapsbank om transportekonomi i allmänhet och DHL i synnerhet. Tillsammans med våra duktiga konsulter från hela världen kan vi skapa kraftfulla och prisvärda IT-lösningar utifrån era behov.

Vad behöver ert åkeri? Kontakta oss.

Jon Shubeli

Jon Shubeli

Verksamhetsutvecklare

Med passion för datadriven verksamhetsutveckling. Kontakta mig

Join the discussion 2 Comments

Skriv en kommentar