DHL avvecklar kontanthantering

DHL informerar

Från och med november så upphör möjligheten att betala med kontanter på DHLs terminaler samt till chaufför i samband med leverans och tillvalet varuefterkrav.

Kontanthantering är idag omodernt och utsätter också vår personal för en onödig risk i form av stöld, rån etc. Därtill är kontanthanteringen mycket kostsam då det krävs en särskild hantering, administration, värdetransporter mm.

För kunder som ej beviljats kredit ska fraktbetalning ske i förskott via post- eller bankgiro alternativt med betalkort.

Vid tillvalet varuefterkrav så ska detta betalas av mottagaren innan leverans dvs möjligheten att betala till förare i samband med leverans upphör. Betalning kan då ske via post- eller bankgiro alternativt med betalkort.

Vid betalning med betalkort så accepteras våra vanligaste betalkort tex Mastercard och VISA.
Vi ser även över möjligheterna för betalning via Swish.

Förändringen påverkar inte nuvarande möjlighet att betala varuefterkrav kontant vid utlämning av DHL Service Point hos våra ombud dvs ombud som inte är en DHL terminal/kontor.
Där våra terminaler är ombud accepteras ej kontanter.

DHL Freight

DHL Freight