En glad Tobias Björk tar tacksamt emot priset. DHL uppmärksammar i år ett åkeri som har både en förmåga att utvecklas över tid samt lever som förebild för branschen genom att vara innovativa och kreativa att driva utveckling framåt.

 

Juryns motivering till Årets Åkeri som under 2023 har:

  • Visat en god kvalitet via process och scanningsefterlevnad
  • Varit flexibla, lösningsorienterade och utökat sin verksamhet för att lösa uppdrag åt DHL
  • Påbörjat grön omställning med både biogas och elektrifiering

Priset delades ut av Åsa Sigurdh (TBO) och Stefan Jansson (NTBO) under DHL-dagen den 24 maj 2024 på Nova Park.

Ni som ännu inte fyllt i enkäten om feedback från DHL-dagen som mailades den 27 maj, gör det!

Frans Beckman

Frans Beckman

Skriv en kommentar